Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

Yıl: 2022

M. Safa Karataş TN AKTÜEL

19. YÜZYILDA MUHARRİR VE MATBUAT

Besim F. Dellaloğlu Poetik ve Politik adlı ilham verici kitabının “Üniversite” bahsinde üniversite-akademi tartışması yürütmüş ve bu iki kavramın arka planlarıyla birbirine rakip olduğu vurgulamış; üniversitenin ortaçağ ve skolastik düşünceyle akademinin ise antik Yunanla ve hümanizmle ilişkisi olduğunu açıklamıştır. Maalesef…

Öner Buçukcu TN AKTÜEL

Milliyetçilik Üstüne Konuşurken…

Milliyetçilik araştırmalarında uzunca bir dönem Hans Kohn ve çağdaşlarının metinleri etkili oldu. Elbette Kohn’dan hemen sonra gelen ve kurduğu kalıp hikâye ile milliyetçilik çalışmalarında etkisini hâlâ devam ettiren Gellner’i de anmadan geçmemek gerekir. Milliyetçilik, modernleşme, endüstrileşme arasında kurulan bir tarafıyla…

Uncategorized

25. SAYI İÇİN MAKALE ÇAĞRISI

Türkiye Notları dergisi, büyük şehit Enver Paşa’nın şehadetinin 100. yılı anısına dergimizin 25. sayısında (Eylül – Ekim 2022) bir hatıra sayısı yayınlamayı planlamaktadır. Bu çerçevede dergimizin bu sayısına katkıda bulunmak isteyen kimselerden aşağıdaki içerikte metinleri bekliyoruz: Enver Paşa hakkında makaleler…