Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

TN YAYINLARI

TN YAYINLARI

YENİ KİTAP-“ACELE ETME PAPAZ EFENDİ!”

“Sinema alanını kapsayan birkaç kavramı filmlere zorlayarak oturtma eylemine ve dönüp dolaşıp eski yazılanları tekrarlayan metinlere karşı Buçukcu’nun yazdıkları Türk sineması üzerine düşünme denemesidir. İşte bu haliyle önemlidir ve ciddiyetle üzerinde durulmalıdır.”PROF. DR. KURTULUŞ KAYALI

TN YAYINLARI

YENİ KİTAP-KÜRESEL ASKERİ TARİH

Modern dünyamızda askeri gelişmelerin açık ve kolay anlaşılır bir anlatısını sunan bu eser, Amerikan Kurtuluş Savaşı ve Fransız Devrim Savaşları ile başlıyor ve kronolojik olarak 2010’larde yaşanan son çatışmalara kadar devam ediyor. Küresel kapsayıcılığı çatışmanın yalnızca askeri yönlerini değil, aynı…

TN YAYINLARI

YENİ KİTAP-TÜRK MODERNLEŞMESİ

Türk modernleşmesi, Türkiye’nin 18. yüzyılın sonundan itibaren yaşadığı büyük tarihsel ve toplumsal değişme sürecine karşılık gelmektedir. Devletin kendi bekasını sağlamak için attığı adımlara bağlı olarak yaşanan bürokratik yenilenme süreci Osmanlı modernleşmesinin en temel karakteristiklerinden biridir. Bu süreç dolayısıyla bürokrasi için…

TN YAYINLARI

YENİ KİTAP-TÜRK SAĞI

Sağ ve sol kavramlarının Türkiye’deki temel siyasi bölünmeyi ne kadar açıklayabildiği meselesi öteden beri tartışılmıştır. Türkiye’nin tarihsel ve sosyolojik gerçekliği, bu kavramların Batı’dan farklı bir şekilde yerleşmesine sebep olmuştur. Soğuk Savaş yıllarında daha çok ve bilinçli olarak kullanılan bu kavramların,…