Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

Son Yazılar

CELAL BAYAR: “Her Şeyden Önce İttihatçı”

Türkiye’de sağ-muhafazakâr hareket üzerinde durulurken/tartışılırken bir figür ısrarla görmezden gelinmektedir. Demokrat Parti’nin ilk genel başkanı, Demokrat Parti grubunun seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Celal Bayar üzerinde Türkiye’de sağlıklı bir biçimde durulduğunu söylemek zor. Bayar’a yönelen ilgi büyük ölçüde siyasal konumlanmalarla paralellik arz…

ENVER PAŞA’NIN SONU

Devrimci Rusya ile devrimci Türkiye arasındaki ilişkiler, Türk liderlerden ikisinin arasındaki kişisel rekabete dayanıyordu. Bolşevikler, Kemal Paşa’ya karşı son derece yardımsever ve samimi bir tavır benimsemişlerdi ve Kemal Paşa, Sovyet hükümetine aktif bir yakınlık sergiledi. Fakat bu durum romantik bir…

Devletini Arayan Milletin Şairi: Mohamed Ibrahim Warsame Hadraawi

Afrika Boynuzu’na özgü kadim bir etnik grup olan ve ortak bir ata, kültür ve tarihi paylaşan Somalililer diğer birçok Afrika milleti gibi Berlin Konferansı (1884–1885) sonrasında Avrupalıların onlara dikta edecekleri sınırın olmadığı bir dünyada binlerce yıl boyunca özgürce yaşadılar. Uçsuz…

BM’nin Somali’ye Uygulanan Silah Ambargosunu Kaldırması Üzerine Notlar

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992’den bu yana Somali’ye uygulanan silah ambargosu 1 Aralık 2023 itibari ile yine BM tarafından alınan kararla sona erdi. Ambargonun kaldırılması Somali’nin hali hazırda içinde bulunduğu kendine münhasır durumlar nedeniyle tartışmaya açık bir durum olsa da…

Afrika’nın Ötekileri: Falaşalar

Emre Karaca Afrika kıtası derin ihtilafların ve yıllar süren iç savaşların platformu olarak insanlık tarihinin en acı kesitlerinden bazılarının vuku bulduğu yer oldu. Dini, etnik, nesepsel fay hatlarının aktif hale geldiği olaylar neticesinde oldukça elim olaylara varan süreçler yaşandı. Tüm…

Avrupa Birliği’nin Afrika İlişkilerinde Avrupa Merkezli Bakış Açısı ve Neokolonyalizm

M. Nusret Altun Avrupa Birliği’nin (AB), Afrika kıtası, Afrika ülkeleri ve kıta ülkelerinin tamamının katılımıyla kurulmuş olan Afrika Birliği Örgütü (AfB)’ne karşı başta politikaları olmak üzere, söylemlerinin ve bakış açısının neokolonyal eğilimlere olup olmadığı tartışması uzun süredir devam eden bir…

Çevre Krizinin Çağdaş Mağdurları: İklim Göçmenleri

Emre Karaca 21. Yüzyıl gezegenimizi ilgilendiren bazı sorunların da çarpan etkisiyle büyüdüğü bir dönemin başlangıcı oldu. 19.yüzyılda İngiltere’de yoğun kömür kullanımının gökyüzünün rengine ve yağış rejimlerine olan etkisinden bu yana artan bir devinimle insanlık doğaya zarar vermeye devam etti. Her…

Orta Asya için Türkiye: Aynısının Daha Fazlası Mı Yoksa Farklı Bir Şey Mi?

Leon Rozmarin Tek kutupluluk sonrası dünyada Türkiye, Akdeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu’yu kapsayan çeşitli bölgelerde daha aktif ve etkili aktörler arasında yer alıyor ve son yıllarda gözünü Orta Asya’ya da dikiyor. Bu bölgede de aynı başarıyı yakalama olasılığı nedir? Bugün…

İsrail’in Arap Ülkeleriyle Normalleşme Sürecinin Serencamı

Emre Karaca İsrail’in 30 yıllık İngiliz yönetiminin ardından yaşanan birçok sıcak çatışma ve siyasi hadisenin ardından kuruluşunu ilan ettiği 1948’den bu yana komşu Arap ülkeleriyle ilişkisi bölgenin ana gündem maddelerinin başında yer aldı. Dönemin koşullarını en iyi anlatan eserlerin başında…

Orta Doğu’daki Yeni Siyasi Süreçte AB Kendisine Ne Rol Biçiyor?

Muhammet Nusret Altun Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Doğu ve bölgede devam eden krizlere yaklaşımı ve etkinliği hem gücü hem de bölgedeki ülkelerle kurduğu ilişkilere nispetle oldukça kadük kalmaktadır. Her ne kadar bölgedeki insani yardımların en büyük donörlerinden ve ticaret partnerlerinden…

 İklim Değişikliği, Grand Strateji ve Uluslararası Düzen

Jeff D. Colgan Özet: Güçlü devletler, uluslararası düzenin kurallarını ve kurumlarını şekillendirmek için bir yandan rekabet ederler diğer yandan ise iş birliği yaparlar. İklim değişikliğinin artan etkileri bu davranışı nasıl etkileyecek? Bugüne kadar, güvenlik ve ekonomik rekabet üzerine analiz yapanların…

Berkes ile Meriç

Mecnun ile bahsetmeye gitti ukalâmız Var ânâ kıyas eyle, ne söyler budalamız! Keçeçizade İzzet Molla Türkiye’nin düşünsel iklimini görmek bakımından Niyazi Berkes ile Cemil Meriç’e bakmak hayli öğretici olabilir. Elif Türkislamoğlu, “Türkiye’nin Batılılaşma Tarihine İki Farklı Bakış Niyazi Berkes Cemil…

Türkiye Somali İlişkileri Bağlamında Afrika’da Yapıcı Bir Aktör Olarak Türkiye

2011 yılında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi ve beraberindeki ailesi, bakanlar, bürokratlar, iş adamları ve sanatçıların canını tehlikeye atarak 10 yıl önce gerçekleştirmiş olduğu ziyaret Somali tarihinde dönüm noktalarından birisi oldu. Bu nedenle de benzerine az…