Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

Öner Buçukcu

Öner Buçukcu TN AKTÜEL Türk Düşüncesi

“Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin / benden doğar, bana dökülmez?”

Geçenlerde elime bir makale geçti. Türkiye’de İYİ Parti, MHP ve Zafer Partisi etrafında “yeni milliyetçilikler”e odaklaşan bir makale. Ve bu yeni milliyetçilikler büyük ölçüde Suriyeli göçmenlere dönük yaklaşımları üzerinden ele alınmıştı. Dünyanın çok çeşitli yerlerinde göç karşısında yükselen bir tepki…

Öner Buçukcu TN AKTÜEL Türk Düşüncesi

CELAL BAYAR: “Her Şeyden Önce İttihatçı”

Türkiye’de sağ-muhafazakâr hareket üzerinde durulurken/tartışılırken bir figür ısrarla görmezden gelinmektedir. Demokrat Parti’nin ilk genel başkanı, Demokrat Parti grubunun seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Celal Bayar üzerinde Türkiye’de sağlıklı bir biçimde durulduğunu söylemek zor. Bayar’a yönelen ilgi büyük ölçüde siyasal konumlanmalarla paralellik arz…

Öner Buçukcu TN AKTÜEL

Milliyetçilik Üstüne Konuşurken…

Milliyetçilik araştırmalarında uzunca bir dönem Hans Kohn ve çağdaşlarının metinleri etkili oldu. Elbette Kohn’dan hemen sonra gelen ve kurduğu kalıp hikâye ile milliyetçilik çalışmalarında etkisini hâlâ devam ettiren Gellner’i de anmadan geçmemek gerekir. Milliyetçilik, modernleşme, endüstrileşme arasında kurulan bir tarafıyla…

Öner Buçukcu TN AKTÜEL Türk Düşüncesi

Ne İnkâr Ne İtiraf

Türkiye’de sol / sosyalist hareketlerde Kemalist bir öz bulunduğuna ilişkin özellikle sağ diye tavsif edebileceğimiz çevrelerde yaygın bir kanaat vardır. Sol söylem ne kadar marjinalleşirse marjinalleşsin, Kemalizm eleştirisini ne kadar koyultursa koyultsun Kemalist olma ithamından kurtulduğu söylenemez. Hatta okuryazarlık oranı…