Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

Uncategorized

25. SAYI İÇİN MAKALE ÇAĞRISI

Türkiye Notları dergisi, büyük şehit Enver Paşa’nın şehadetinin 100. yılı anısına dergimizin 25. sayısında (Eylül – Ekim 2022) bir hatıra sayısı yayınlamayı planlamaktadır. Bu çerçevede dergimizin bu sayısına katkıda bulunmak isteyen kimselerden aşağıdaki içerikte metinleri bekliyoruz:

 • Enver Paşa hakkında makaleler
 • Hürriyetin İlânı ve Osmanlı toplumsal yapısı
 • 1908 Devrimi ve Osmanlı siyaseti
 • Osmanlı ordusuna yeniden yapılanma
 • Balkan Harpleri ve Türklerin Balkanlardan çekilme süreci
 • Osmanlının Birinci Büyük Savaşa Dahil Olması
 • Büyük Harpte Osmanlı İmparatorluğu
 • İttihat-Terakki ve Türk siyasal hayatındaki yeri
 • İttihatçılık ve Türk düşüncesi
 • Bolşevik Devrimi ve Kafkasya Türkleri
 • 1918 Sonrası Enver Paşa’nın faaliyeteri

Hazırlanan makalelerin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar turkiyenotlaridergisi@gmail.com adresinden yayın kurulumuza ulaştırılması rica olunur.