Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

Yasin Özdemir

TN AKTÜEL Türk Düşüncesi Yasin Özdemir

Nurettin Topçu’nun Paris’te Türk Bayrağını Dalgalandırması: Gönül İsterdi FAKAT…

Cumhuriyet döneminin bilinen düşünürlerinden Nurettin Topçu’nun 1934 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde (daha doğrusu, bu adı alacak ve kamuoyunda bu isimle bilinecek Paris Üniversitesi’nde) felsefe alanında almış olduğu doktora derecesiyle ilgili tarihsel olgulara mugayir bir anlatı dikkat çekici bir şekilde tedavüldedir.