Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

Emre Karaca

Emre Karaca

Afrika’nın Ötekileri: Falaşalar

Emre Karaca Afrika kıtası derin ihtilafların ve yıllar süren iç savaşların platformu olarak insanlık tarihinin en acı kesitlerinden bazılarının vuku bulduğu yer oldu. Dini, etnik, nesepsel fay hatlarının aktif hale geldiği olaylar neticesinde oldukça elim olaylara varan süreçler yaşandı. Tüm…

Emre Karaca

Çevre Krizinin Çağdaş Mağdurları: İklim Göçmenleri

Emre Karaca 21. Yüzyıl gezegenimizi ilgilendiren bazı sorunların da çarpan etkisiyle büyüdüğü bir dönemin başlangıcı oldu. 19.yüzyılda İngiltere’de yoğun kömür kullanımının gökyüzünün rengine ve yağış rejimlerine olan etkisinden bu yana artan bir devinimle insanlık doğaya zarar vermeye devam etti. Her…