Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

TN YAYINLARI

YENİ KİTAP-TÜRK MODERNLEŞMESİ

Türk modernleşmesi, Türkiye’nin 18. yüzyılın sonundan itibaren yaşadığı büyük tarihsel ve toplumsal değişme sürecine karşılık gelmektedir. Devletin kendi bekasını sağlamak için attığı adımlara bağlı olarak yaşanan bürokratik yenilenme süreci Osmanlı modernleşmesinin en temel karakteristiklerinden biridir. Bu süreç dolayısıyla bürokrasi için yetişen yeni nesillerin zihniyet dönüşümü ve zamanla toplumda oluşan kültürel mesafe, 20. yüzyıl başında yaşanan gelişmelerin de etkisiyle toplum mühendisliği şeklinde devam eden cumhuriyet modernleşmesini anlamayı sağlamaktadır. Bu kitaptaki yazılar, bu birikimi temel alarak cumhuriyet döneminde yaşanan tarihsel ve sosyolojik değişim sürecini farklı konular üzerinden analiz etme çabasındadır. Türk modernleşmesi, farklılıklarımızla hepimizin dahil olduğu; ürünleri ve üretenleri olduğumuz ortak hikayemizdir.