Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

TN YAYINLARI

YENİ KİTAP-KÜRESEL ASKERİ TARİH

Modern dünyamızda askeri gelişmelerin açık ve kolay anlaşılır bir anlatısını sunan bu eser, Amerikan Kurtuluş Savaşı ve Fransız Devrim Savaşları ile başlıyor ve kronolojik olarak 2010’larde yaşanan son çatışmalara kadar devam ediyor. Küresel kapsayıcılığı çatışmanın yalnızca askeri yönlerini değil, aynı zamanda bu tür bir çatışmanın toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları ve sonuçlarını da dikkate alıyor; böylece çatışmanın unsurlarını kışkırtıcı analizlerle birleştiriyor. Aşına olduklarımızı veya bildiklerimizi büyük ölçüde bilmediklerimizin yanına yerleştirerek bizi, Batı’nın kültürel ve teknolojik üstünlüğü varsayımlarına dayanan askeri tarihin herkesçe kabul edilmiş büyük anlatısını yeniden değerlendirmeye zorluyor. Bu kitap; modern askeri tarih, modern dünya tarihi, uluslararası ilişkiler veya savaş ve toplum alanlarında öğrenim gören dünya genelindeki üniversite öğrencileri ile askeri tarihe ilgi duyan tüm okuyucular için temel bir kaynak.