Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

TN DERGİSİ

TÜRKİYE NOTLARI 19. SAYI YAYINLANDI

Türkiye Notları dergisi bu sayıda beliren bu fotoğrafın arka planına biraz daha derinlemesine bakmayı hedefleyen makalelerle okuyucusunun karşısına çıkıyor. Gökhan Kavak, Ebuzer Demirci, A. Cihangir İşbilir, Halim Gençoğlu, Berna Aktaş, Emre Karaca, F. Esma Arslan, Hasan Aydın, Kaan Devecioğlu, M. Nusret Altun, M. Yasir Kurt, Osman Kağan Yüceline Afrika üzer farklı meselelere odaklaşan yazılarıyla dergimize katkıda bulundular.
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı edebiyat uyarlamalarının Türk sinemasını geliştirdiğine dair yaygın kanaati sorgulayan dikkat isteyen bir metinle Türkiye Notları’nın 19. Sayısında. Öner Buçukcu’nun Post-post Kemalizm tartışmasında kaleme aldığı metne yönelen eleştirilere cevabı bu sayımızın son makalesi.