Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

TN DERGİSİ

Türkiye Notları 20. Sayı Yayınlandı

İklim değişikliği sebepleri ve sonuçlarının boyutlarının büyüklüğü nedeniyle bütün dünyayı siyasal, askeri, ekonomik, sosyolojik ve kültürel olarak yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle de Türkiye Notları dergisinin 20. sayısı Türkiye’de üzerinde yeteri kadar durulmayan İklim değişikliği meselesinin farklı boyutlarına odaklaşıyor.
 
Jeff D. Colgan, Gülşen Yılmaz, Fatih B. Gökpınar, Fatih Güzel, F. Alperen Sonkaya, Muhammed Oruç, Hurşit Dingil, Ahmet Sağlam, Emre Karaca, S. Berk Çifciler, Osman Mican ve Mücahit Kaçmaz, iklim değişikliğinin yarattığı güvenlik risklerinden dış politika ve sosyal politikalar üzerindeki etkilerine kadar oldukça geniş bir çerçeve çizen makaleleriyle bu sayımıza katkı sağladılar.
 
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, “tartışmalı” makalelerine devam ediyor. Bu sayıda düşünmeye Deleuze, Foucault ve başka Batılı entelektüeller ile başlayıp bütün düşünsel serüvenlerini bu bağlamda kurgulayan aydınların Türkiye’yi anlarken ve açıklarken kullandıkları metinlerle ilişkileri üzerinde duruyor. M. Safa Karataş ise yeni Türk sinemasına giden yolda Ümit Ünal’ın pozisyonunu tartışıyor.