Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

Afrika

Emre Karaca

Afrika’nın Ötekileri: Falaşalar

Emre Karaca Afrika kıtası derin ihtilafların ve yıllar süren iç savaşların platformu olarak insanlık tarihinin en acı kesitlerinden bazılarının vuku bulduğu yer oldu. Dini, etnik, nesepsel fay hatlarının aktif hale geldiği olaylar neticesinde oldukça elim olaylara varan süreçler yaşandı. Tüm…