Türkiye Notları

Fikir Tarih Kültür

H. Hüseyin Bahadır

H. Hüseyin Bahadır TN AKTÜEL Türk Düşüncesi

Kavramlarla Sosyal Bilim

Günümüz sosyal bilimlerinde bir kavrama odaklanıp onun üzerinden analiz yapmak eğilimi epey yaygın.  Bilimsel gündem de hangi kavramın “moda olduğuna” göre değişkenlik gösteriyor. Bu dediğimizi şöyle somutlaştıralım. Şimdilerin en moda kavramı demokrasi. Buna feminizm, azınlık hakları vb. ilave edilebilir. Ancak…

H. Hüseyin Bahadır TN AKTÜEL Türk Düşüncesi

Çağdaş İnsan

Stefan Zweig, Dünün Dünyası isimli kitabında radyonun gevezelikleriyle bizi oyalamadığı zamanlardan özlemle söz eder. Çünkü bu zamanlarda insanlar radyo başına tünemek yerine birbirleriyle sohbet ederlerdi. Sohbet veya daha geniş bir ifadeyle insani etkileşim, en iyi öğrenme yollarından biridir. Radyo, nazarı…

H. Hüseyin Bahadır TN AKTÜEL Türk Düşüncesi

Berkes ile Meriç

Mecnun ile bahsetmeye gitti ukalâmız Var ânâ kıyas eyle, ne söyler budalamız! Keçeçizade İzzet Molla Türkiye’nin düşünsel iklimini görmek bakımından Niyazi Berkes ile Cemil Meriç’e bakmak hayli öğretici olabilir. Elif Türkislamoğlu, “Türkiye’nin Batılılaşma Tarihine İki Farklı Bakış Niyazi Berkes Cemil…

H. Hüseyin Bahadır TN AKTÜEL Türk Düşüncesi

Etiğe Giriş

Kırşehirli halk ozanı Şemsi Yastıman’ın “Uzaylılar Hoşgeldiniz” isimli hoş bir şiiri vardır. Bir dörtlüğü şöyledir: “Belediye var mı sizde/Hamdolsun bu yoktur bizde/Elektrik su krizde/Uzaylılar hoş geldiniz.” İşte etik, bizim memlekette bu cinsten bir şeydir. Yani “Etik var mı sizde/Hamdolsun yoktur…

H. Hüseyin Bahadır TN AKTÜEL Türk Düşüncesi

Narmanlı Han

İstiklal Caddesi’ni bilenler Tünel’in sonundaki Narmanlı Han’ını hatırlayacaklardır. Burası Rus Çarlığı’nın eski konsolosluk binasıdır. Ruslar, hassa mimarı Fossati kardeşlere yeni bir konsolosluk binası yaptırınca burası boşa çıkmıştır. Bolşeviklerden kaçan Çarlık taraftarları bir müddet buraya sığınmışlardır. Fakat devrim oturup iktidar sağlamlaşınca…